Vine a la jornada de treball de l’hort i queda’t a gaudir d’un vespre de documental i sopar vegà! .

🍠A les 18h — Sembrarem les verdures per la collita de tardor!

📽️ A les 20:30h — Projectarem el documental “Somonte, los puños en la tierra”.

🎞️ El 4 de març de 2012, prop de 500 jornalers del Sindicato Andaluz de Trabajadores ocupaven la finca Somonte, 400 hectàrees situ­a­des a 11 quilòmetres de Palma del Río, a la província de Còrdova. L’acció era la resposta a la voluntat de la Junta d’Andalusia de vendre aquestes terres. Una decisió que ha estat filmada per Damià Caro, autor del documental, que mostra com l’ocu­pació de ter­res permet a aquests jornalers superar situ­a­ci­ons d’extrema neces­si­tat com són l’atur, els des­no­na­ments i les difi­cul­tats per ali­men­tar-se.

Hi haurà sopar vegà! 🌽🍅
(Gratuït per totes aquelles persones que vinguin a la jornada de treball de l’hort).

foto de Casa Buenos Aires - Vallvidrera.

RecuperemBuenosAires

DefensemVallvidrera