Davant l’amenaça que la Llar Betània es converteixi en un hotel de luxe, hem decidit recuperar l’edifici per mantenir-lo com a patrimoni històric de Vallvidrera, crear un projecte d’habitatge comunitari i obrir-lo a totes les veïnes del barri. El rebategem amb el nom històric de Casa Buenos Aires. Ara fa tres anys, partint de la falta d’espais per a joves i grans, un grup de veïnes van presentar un projecte de cohabitatge sènior en aquest edifici, en desús des de fa més de 7 anys. Amb la cooperativa d’habitatge Sostre Cívic, es negocià amb la congregació dels Pares Paüls, actuals propietaris, que tenen més de 200 immobles tots lliures d’impostos. Finalment, els Paüls rebutjaren la proposta de les veïnes de comprar-lo per més de 2 milions d’euros.

 


S’ha confirmat el que ens temiem: s’està a punt d’efectuar la compra a London Private Company SL que, segons l’ajuntament, ha demanat la llicència per fer-hi un hotel. Malgrat la catalogació de l’edifici estigui en marxa, si es tramita la llicència abans de la catalogació podran enderrocar Buenos Aires d’un dia per l’altre.

 


Volem evitar que el projecte faci del nostre poble un aparador turístic. Volem donar una resposta integral a la dificultat per accedir a un habitatge digne i capgirar amb la nostra acció el procés d’elitització de Vallvidrera. Exigim la preservació del patrimoni modernista i, per tant, la catalogació de l’edifici i la seva protecció per part de l’administració i reivindiquem la Casa Buenos Aires com un espai per al barri, obert, d’organització horitzontal i que respongui a les necessitats de les veïnes.

 


UOTEL DE LUXE O ESPAI PEL BARRI? ESPECULACIÓ O VIDA COMUNTÀRIA? TU TRIES. ET NECESSITEM!